ТРАДИЦИИ В КАЧЕСТВЕНОТО СТАБИЛНО СТРОИТЕЛСТВО
Административни сгради и сгради със социално предназначение
Търговски сгради
Промишлени сгради
Паметници на култура
Инфраструктурни обекти
Жилищни сгради
Административни сгради и сгради със социално предназначение
УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен
ОБЕКТ: „Линеен ускорител- реконструкция и пристройка
към сграда с идентификатор 56722.652.635.31”
ИНВЕСТИТОР: УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД 
Начало/край 03.08.2015г./04.12.2015г.
Видове СМР: груб строеж, довършителни АС работи,
 вътрешни инсталации, вертикална планировка

 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
ДКЦ „Свети Панталеймон” гр. Плевен
Обект: ДКЦ „Свети Панталеймон” с втори адрес
Инвеститор: „ПРОМЕТЕЙ-ЕА” ЕООД 
гр. Плевен Елиза Георгиева
Начало/край: 08.04.2015г./19.10.2015г.
Видове СМР: груб строеж, довършителни АС работи, 
вътрешни инсталации, вертикална планировка


 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Ветеринарна клиника гр. Плевен
ОБЕКТ: „Ветеринарна клиника, 
зоомагазин и хотел за домашни любимци
в УПИ VI, кв. 567а, гр. Плевен ул. „Олимпийска” №14
Инвеститор: „ИДА-ВЕТ” ЕООД 
гр. Плевен, Ивайло Иванов
Начало/край: 14.11.2014г./20.06.2016г.
Видове СМР: груб строеж, довършителни АС работи, 
вътрешни ВиК инсталации, вертикална планировка, 
терасирано дворно пространство, 
подпорни стени, бетонови стълбища и площадки 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Банка ДСК АД – гр. Ловеч
Преустройство и смяна на предназначението 
на търговски обект във финансов център 
на Банка ДСК АД – гр. Ловеч
Инвеститор: ДСК ЕАД
довършителни строително ремонтни работи
 АС, В и К, Ел
 Начало: 01.06.2007 г.
 Край : 25.03.2008 г.
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Офис банка ДСК – Плевен ул."Сан Стефано"
Инвеститор: ДСК ЕАД
довършителни строително 
ремонтни работи АС, В и К, Ел
Начало: 17.072006 г.
Край: 16.04.2007 г.
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Офис банка ДСК – Плевен Сторгозия
Инвеститор: ДСК ЕАД
довършителни строително 
ремонтни работи АС, В и К, Ел
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Читалищен дом – с. Муселиево, Община Никопол
Инвеститор: Община Никопол 
Ремонт и реконструкция на читалище 
“П.Симеонов” с. Муселиево, 
Община Никопол - довършителни строително 
ремонтни работи АС, В и К, Ел
Начало: 12.10.2009г.
Край : 18.12.2009г.							
							
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
ОДП гр. Плевен
Инвеститор: Областна дирекция “Полиция” гр.Плевен
Груб строеж, довършителни АС работи,
сградни инсталации вертикална планировка
Начало: 12.12.2007 г.
Край : 18.09.2009 г.
							
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
I-во РПУ – Плевен, ул.”Гладстон” №7
Инвеститор: Областна дирекция “Полиция” 
гр.Плевен
Груб строеж, довършителни строително 
ремонтни работи АС,
В и К, Ел, вертикална планировка
Начало: 12.12.2007 г.
Край : 09.12.2008 г.
							
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Ремонт на ЦДГ "Звездица" – гр. Червен бряг
Инвеститор: Община Червен бряг 
довършителни строително ремонтни работи 
Начало: 01.07.2009 г.
Край : 30.10.2009 г.
							
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Административна сграда "Норекс агро" – гр. Пордим
Инвеститор: “МИКС - ПС” София
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
МБАЛ – „Проф. д-р Параскев Стоянов”АД - гр. Ловеч
Инвеститор: 
МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов”АД гр.Ловеч           
Преустройство и основен ремонт на части от МБАЛ , 
гр. Ловеч – ТЕЛК, Офталмологично отделение, 
АГ отделение, Инфекциозно отделение, 
Патоаянатомия и съдебна медицина,
Газоснабдяване, Естакада - довършителни строително 
ремонтни работи АС ,
В и К, Ел, ОВ, инсталации кислород, газоснабдяване, 
външни отклонения, естакада
 Начало: 13.08.2010 г.
 Край : 15.06.2011 г.							
							
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Домашен социален патронаж – с. Дойренци, Община Ловеч
Инвеститор: Община Ловеч  
довършителни строително ремонтни работи 
АС ,В и К, Ел външни отклонения
Начало: 01.02.2010 г.
Край : 27.12.2010 г.   							
							
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
“Извършване на СМР за обект ЦДГ “Слънце” гр. Левски”
Инвеститор: Община Левски
Подмяна на водогреен котел и оборудване към него, 
подмяна на дограма, фасадна топлоизолация, 
топлоизолация
Начало: 11.02.2013г.
Край  : 20.06.2013г.
							
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Агенция по вписванията - Плевен
Преустройство и реконструкция на помещения,
 предоставени за нуждите на Агенция по вписванията 
 и изграждане на
външно стълбище и асансьорна клетка в УПИ І,
 кв. 389 по плана на гр. Плевен,
 ул. “Ал. Стамболийски” № 1
Инвеститор: Агенция по вписванията 
ремонтни архитектурно строителни работи, В и К,
Електро, изграждане на 
асансьорна клетка и монтаж на асансьор
Начало: 06.11.2012 г.
Край : 05.04.2013 г.   							
							
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов”
Реконструкция, обновяване и оборудване на 
МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов”
Инвеститор: Община Свищов
Демонтажни работи, довърш. арх. стр. работи,
вътрешни инсталации – Ел. В и К, ОВК,
монтаж на асансьорна платформа и 
пътнически асансьор
Начало: 15.05.2013 г.
Край : 12.12.2013 г.  
							
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Плувен комплекс на ул “Иван Вазов” гр. Плевен
Инвеститор: Община Плевен      
груб строеж, довършителни АС работи, вътр. 
инст. верт. планировка 
Начало: 14.08.2012г.
Край : 14.11.2013г.
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
ДСК – Никопол
Инвеститор: ДСК, филиал Плевен							
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
ДСК – Гулянци
Инвеститор: ДСК, филиал Плевен 							
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
ДСК – Червен бряг
Инвеститор: ДСК, филиал Плевен							
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Ветеринарна лечебница
Инвеститор: Община гр. Плевен  
Цялостно изграждане на обекта – 
дървена конструкция, довършителни работи
Начало: 2012 г.
Край: 2012 г.							
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Изпълнение на СМР за обект “ ОУ “Климент Охридски” за повишаване на енергийната ефективност гр. Плевен
Инвеститор: Община Плевен  
фасадна топлоизолация , 
покривна топлоизолация 
и хидроизолация, подмяна на дограма, 
монтаж на термопанели ремонтни,
довършителни работи, 
осветителна инсталация
Начало: 07.11.2011 г. 
Край: 25.07.2012 г.  
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Реконструкция и саниране фасада и покрив сграда ресторант „Дунав” – гр. Никопол
Инвеститор: „Цезар” ООД – гр. Плевен
Изпълнение: 2011 год.
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Търговски сгради
Хотел „Дипломат Плаза” гр. Луковит
Обект: „Надстройка на част от втория етаж
на хотелски комплекс „Дипломат Плаза”
в УПИ XII, кв.68, гр. Луковит”
ИНВЕСТИТОР: „БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ДИПЛОМАТ” ООД
Начало/край: 21.04.2015г./07.04.2017г.
Видове СМР: Демонтажни работи, 
довършителни работи АС,
вътрешни ВиК и Електро инсталации

 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Пазар "Тибор" – гр. Плевен
Инвеститор: „Тибор” ЕАД, гр. Плевен
Преустройство на сградата 
на универсален покрит пазар,
гр. Плевен - довършителни строително
ремонтни работи АС, В и К, Ел, ОВ
Начало: 01.06.2011 г.
Край: 11.11.2011 г.
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Складова база "Евелин комерс" в землището на гр. Плевен
Инвеститор: “Евелин – комерс” ООД гр. Плевен 
Груб строеж, довършителни АС работи , 
сградни инсталации, 
благоустрояване, тротоарни настилки, озеленяване
Инвеститор: ДСК ЕАД
довършителни строително ремонтни работи
АС, В и К, Ел
Начало:  01.10.2009 г.
Край: 11.03.2010 г. 
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Павилиони за цветя на ул. “Цанко Церковски”, гр. Плевен
Инвеститор: 
„Браншова бизнес камара” гр. Плевен
Изкопни, кофражни и бетонови работи, 
монтаж на метални конструкции, 
довършителни АС работи,
вътрешни инсталации, 
ТО и вертикална планировка 
Начало: 11.06.2010г.
Край: 25.08.2010 г.
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Павилиони за цветя на ул. “Бъкстон”, гр. Плевен
Инвеститор: 
„Браншова бизнес камара” гр. Плевен
Изкопни, кофражни и бетонови работи, 
монтаж на метални конструкции, 
довършителни АС работи, 
вътрешни инсталации, 
ТО и вертикална планировка 
Начало:29.10.2010г.
Край: 15.12.2010 г.
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
РУМ "Мизия" – гр. Плевен
 Инвеститор: „Тибор” ЕАД , гр. Плевен             
 Преустройство на търговска зала
 на РУМ „Мизия” І етаж, 
 гр.Плевен - довършителни строително
 ремонтни  работи АС ,В и К, Ел
 Начало: 06.01.2010 г.
 Край: 20.05.2010 г.
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Магазин за промишлени стоки кв. "Сторгозия", гр. Плевен
Инвеститор: "Лъки - Елстрой" ООД гр. Плевен  
Цялостно изграждане на обекта
Начало: 2008 г.
Край: 2009 г.

 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Офис на “Щайнбергер” на ул. “Дим. Константинов” № 31, гр. Плевен
Инвеститор: " Щайнбергер " ООД гр. София							
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Промишлени сгради
Птицеферма с. Каменец
Обект: Ремонт и оборудване на птицеферма 
за отглеждане на бройлери в имот 041031,
 в землището на с. Каменец с ЕКАТТЕ 35780, 
Община Пордим”
Инвеститор” „СИКОН ГРАНОЛА” ООД
Начало/край: 15.09.2016г./04.07.2017г.
Видове СМР: Демонтажни работи, 
довършителни АС работи: настилки, зидария, 
покривни работи, фасадни топлоизолационни панели, 
мазилки, шпакловки и гипсокартон, 
PVC дограма, Ел. и ВиК инсталации
							

 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Мелничен комплекс “Терра-2000” гр. Червен бряг
Инвеститор: “Терра - 2000” ООД        
груб строеж, довършителни АС 
работи сградни инсталации, 
вертикална планировка
Начало: 30.06.2006 г. 
Край: 30.09.2008 г. 							

 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Складово стопанство за 16 000т. зърно към мелнично предприятие в с. Обнова, Община Левски
Инвеститор: “Дечков – 60” ЕООД 
с.Обнова, обл..Плевен  
Груб строеж, метални конструкции, 
довършителни работи, 
вертикална планировка  
Начало: 06.01.2009 г.
Край:  26.03.2010 г. 

 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Силозно стопанство – с. Ореховица
Инвеститор: ЗК “НОВ ПЪТ” с. Ореховица
Изкопни работи, кофраж, 
армировка, бетонови работи, 
пътни настилки, вертикална планировка, 
метални конструкции
Начало: 22.04.2010 г.
Край: 16.10.2010 г.
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Шивашки цех – гр. Койнаре
Инвеститор: “Кадифе” ООД София
Цялостно изграждане на обекта
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Предприятие за замръзени плодове и зеленчуци – гр. Гулянци
Инвеститор: “МАРТЕКС ФРУТ” ООД гр. Гулянци
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Преустройство производствена сграда и складове в цех за трикотажни изделия на “Булдеза” ООД гр. Плевен
Инвеститор: “Булдеза” ЕООД гр. Плевен   
довършителни строително 
ремонтни  работи АС, В и К, Ел.
Начало:05.01.2007 г.
Край: 10.09.2008 г. 							
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Силозно стопанство за 4х1000т. силози с авторазтоварище, приемен бункер и елеваторна шахта, гр. Левски
Инвеститор: “ЕТ "Георги Георгиев - ГАП 47" гр. Левски
Изкопни работи, кофраж, армировка, 
бетонови работи, пътни настилки, 
вертикална планировка, метални конструкции
Начало: 2012 г.
Край:  2012 г. 							
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Паметници на културата
Реновиране на Панорама “Плевенска епопея 1877” в “Скобелев парк” гр. Плевен
Инвеститор: Община Плевен  
Демонтажни работи конструктивни
елементи на панорамен асансьор – кофраж, арматура, 
бетон, монтаж на панорамен асансьор, 
метални конструкции, 
довършителни строително ремонтни
работи АС ,В и К, Ел, ОВ, 
възстановяване на външни тоалетни, 
Обновяване на благоустрояване , 
в т. ч. вертикална планировка и
 Начало: 03.04.2013 г.
 Край: 25.09.2013 г.   

 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Прогимназия "Цветан Спасов" – гр. Плевен
Инвеститор: Община Плевен 
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
СОУ "Климент Охридски"гр. Ловеч
Инвеститор: Община Ловеч
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
ОУ "Васил Левски" – гр. Ловеч
Инвеститор: Община Лоовеч
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Паметник на ген. Скобелев – гр. Плевен
Изграден по повод 110 г. 
от Плевенската епопея с дарителски средства
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Преустройство на “Евангелска Методистка Епископална Църква”гр. Плевен
Инвеститор: Евангелска Методистка 
Епископална Църква в България, София
Строително ремонтни работи по всички части
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Оркестрина – гр. Плевен
Инвеститор: Община Плевен							
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Жилищни сгради
Жилищна сграда с. Гривица
Обект: Жилищна сграда и сгради на допълващо застрояване
 в УПИ I-62, кв. 24, с. Гривица, Община Плевен
Инвеститор: Григор Петров
Начало/Край: 03.10.2013г./23.11.2015г.
Видове СМР: Груб строеж, довършителни АС работи,
 Ел. и ВиК инсталации 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Жилищен блок на ул. „Христо Ботев” №158, гр. Плевен
Обект: „Проектиране, упражняване на авторски надзор
и изпълнение на СМР на жилищен блок с административен адрес:
бул. „Христо Ботев” №158 по национална програма
за енергийна ефективност„ Възложител:
Община Плевен
Начало/край: 01.09.2017г./30.10.2017г.
Видове СМР: Демонтажни работи, 
топлоизолация на външни фасадни стени
и закрити тераси с минерална вата и пенополистрирол EPS,
фасадна силикатна мазилка, PVC и алуминиева дограма,
паро и топлоизолация на покрив с каменна вата,
хидроизолация PVC мембрана, покривни ламаринени обшивка,
 гръмоотводна система
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Жилищен блок – гр. Плевен, ул."П. Волов" 2
Инвеститор: „Стройпродукт” ЕООД гр. Плевен
100 % груб строеж, довършителни АС работи, 
сградни инсталации, 
 Начало: 05.03.2006 г.
 Край: 02.11.2006 г.

 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Жилищен блок – гр. Плевен, ул."П. Волов" 4
Инвеститор: „Стройпродукт” ЕООД гр. Плевен
груб строеж, довършителни АС работи, 
вътрешни инсталации, вертикална планировка  
Начало: 16.03.2006 г.
Край: 13.07.2008 г.
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Жилищна сграда – гр. Плевен, ул."Пирин" 35
Инвеститор: „Стройпродукт” ЕООД гр. Плевен
100 % груб строеж, довършителни АС работи, 
вътрешни инсталации, 
ТО и вертикална планировка  
 Начало: 13.08.2007 г.
 Край: 11.09.2009 г.


 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Жилищен блок – гр. Плевен, ул."Гургулят" 31
Инвеститор: „Стройпродукт” ЕООД гр. Плевен
груб строеж, довършителни АС работи, 
вътрешни инсталации, 
вертикална планировка, външни връзки  
 Начало: 23.09.2005 г.
 Край: 26.02.2008 г.
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Жилищна сграда с магазин и гаражи – гр. Плевен, ул."Мургаш" 25
Инвеститор: "Стройпродукт" ЕООД гр. Плевен  
Груб строеж, довършителни АС работи,
вътрешни инсталации, 
вертикална планировка  
Начало: 26.11.2007 г.
Край: 11.08.2010 г.

 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Жилищна сграда – гр. Плевен, ул."Й. Йовков" 19А
Частен инвеститор
Ремонт фасада
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Сграда с офиси, ателиета и жилища на ул. “Гоце Делчев” 3, гр. Плевен
Инвеститор: "Булинвест" ООД гр. Плевен 
Цялостно завършване
Начало: 03.05.2005 г.
Край: 30.09.2005 г.							
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Жилищна сграда с кафе аперитив на ул. ”Пирин” 37, гр. Плевен
Инвеститор: "Булинвест" ООД гр. Плевен  
Цялостно завършване
Начало: 24.11.2006 г.
Край: 30.08.2007 г.							
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Жилищна сграда с магазини на ул. „Юрий Гагарин” 15, гр. Плевен
Инвеститор: "ТАРРАКОНИНВЕСТ” ЕООД гр. Плевен  
Цялостно завършване
Начало: 2012 г.
Край: 2013 г.							
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Жилищен блок – гр. Плевен, ул."Гренадерска"
Инвеститор: Община Плевен
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Жилищна сграда с гараж и подземен паркинг на ул.”Тимок” 10, гр. Плевен
Инвеститор: “СТРОЙПРОДУКТ” ЕООД 
груб строеж, довършителни АС работи сградни 
инсталации, вертикална планировка
Начало: 30.09.2009 г. 
Край: 29.11.2011 г. 
 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Инфраструктурни обекти
Благоустрояване на зелена площ в близост до централна градска част гр. Никопол
Инвеститор: Община Никопол   
благоутрояване: външни настилки, 
озеленяване, изграждане на паркови съоръжение 
(фонтан, цветарници), 
монтаж на детски съоръжения и арх. елемети
Начало: 16.09.2011 г. 
Край: 18.04.2012 г.							 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
Благоустрояване и паркоустрояване на площадното пространство в с. Муселиево, Община Никопол
Инвеститор: Община Никопол   
благоутрояване: външни настилки, озеленяване, 
изграждане на паркови съоръжение (фонтан, цветарници), 
монтаж на детски съоръжения и арх. елемети
Начало: 16.09.2011 г. 
Край: 18.04.2012 г.							

 
ВИЖ ВСИЧКИ СНИМКИ
award