ТРАДИЦИИ В КАЧЕСТВЕНОТО СТАБИЛНО СТРОИТЕЛСТВО
 Стройпродукт ЕООД

 Надежният партньор в строителството
 Правоприемник на най-стабилната строителна фирма в близкото минало - СМК -Плевен,
 "Стройпродукт" продължава и днес да е от водещите в бранша в Плевенска област.

	  Ние в СТРОЙПРОДУКТ сме коректни към клиентите и партньорите си.
	  Ние в СТРОЙПРОДУКТ сме отговорни към поетите ангажименти
	  Ние в СТРОЙПРОДУКТ можем да работим бързо, когато сроковете ви го изискват.
	  
	 Основният фактор за успеха на СТРОЙПРОДУКТ е постигнатият перфектен баланс между
 качество, срокове и цена. Фактор, който е подплатен с надграждане и приемственост през
 десетилетията, през които фирмата ни се развива и надстройва своите активи:
       1. Нашият ЧУДЕСЕН ЕКИП - носи традициите на "старото" строителство и иновациите на 
 "модерното" време. Изграден е от висококвалифицирани кадри, специалицирани в:
 
	 - цялостно изпълнение на нови сгради - промишлени, търговски и граждански
	 - реконструкция на стари сгради и паметници на културата
	 - инфраструктурно строителство
	 - инженерингова и търговска дейност
	 
	2. Нашата складова база - за бързо и гъвкаво изпълнение на поръчки
	3. Нашите Цехове за арматурни заготовки и производство на метални конструкции
	4. Нашите съвременни машини и съоръжения, осигуряващи високо качество на
 производството
	5. Нашият автосервиз за обслужване на автотранспортната и строителна техника
	
 СТРОЙПРОДУКТ е внедрило и прилага интегрирани системи за:
 Управление на качеството EN ISO 9001:2015
 Управление на здравословните и безпоасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007
 Управление на околната среда ISO 14001:2015
 		
				 
award